top of page

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

Updated: Aug 13, 2021


เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 18 อัตรา

.

สนใจติดต่อและส่งใบสมัครได้ที่คุณสมพิศ และคุณวัลย์ชลีพร เบอร์โทรศัพท์ 022443461 นะคะ

.

สามารถ download เอกสารการสมัคร หลักสูตรการฝึกอบรม ได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/.../1ZUQJjfe6RMSB1x4iHyZ0JTxU5y5...

หรือ scan QR code ในรูปด้านล่างนะคะ

1,645 views0 comments

Comments


bottom of page