เชิญเข้าร่วมงานไตโลก

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 12.00

ณ ห้องประชุม 301 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

"ทุกคนทั่วไทยไตแข็งแรง"


23 views0 comments