top of page

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานส่งเสริมสุขภาพ เนื่องในวันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 “กระเพราะอาหารแจ่มใส ตับเบิกบาน ลำไส้สดชื่น” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดังนี้

1. เข้าชมนิทรรศการให้ความรู้ และมีทีมงานคอยตอบคำถามที่ท่านต้องการทราบ

2. ร่วมรับฟังเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคลำไส้ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

3. รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรอง ไวรัสตับอัเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 100-150 ราย

6 views0 comments

Коментари


bottom of page