จ. 02 ธ.ค. | www.vajiramed.org

วันเอดส์โลก

กิจกรรมวันเอดส์โลก จัดโดยหน่วยโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6
Registration is Closed
วันเอดส์โลก

Time & Location

02 ธ.ค. 2562 08:00 – 14:00
www.vajiramed.org, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Thanon Samsen, Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand

Share This Event