จ. 02 ธ.ค. | www.vajiramed.org

วันเอดส์โลก

กิจกรรมวันเอดส์โลก จัดโดยหน่วยโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6
Registration is Closed

Time & Location

02 ธ.ค. 2562 08:00 – 14:00
www.vajiramed.org, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Thanon Samsen, Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand
Registration is Closed

Share This Event

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University