พฤ. 25 ก.ค. | www.vajiramed.org

ตับสดใส ใส่ใจกระเพาะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตับอักเสบโลก ประจำปี 2562 "ตับสดใส ใส่ใจกระเพาะ" และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี (ฟรี) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Time & Location

25 ก.ค. 2562 19:00
www.vajiramed.org, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Thanon Samsen, Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand
การลงทะเบียนปิดแล้ว

Share This Event

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

“พัฒนาต่อเนื่อง เน้นเรื่องจริยธรรม ก้าวนำวิชาการ”

  • Facebook Social Icon

Follow us: Vajira Medicine 

681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

681 Samsen Road, 

Dusit, Bangkok, Thailand 10300

ติดต่อเรา

โทร: 02-2443461, 02-2443615

E-mail: med@nmu.ac.th

Create and Design by Information Technology subcommittee of Department Medicine

Vajira Hospital, Navamindradhiraj University