พฤ. 25 ก.ค. | www.vajiramed.org

ตับสดใส ใส่ใจกระเพาะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันตับอักเสบโลก ประจำปี 2562 "ตับสดใส ใส่ใจกระเพาะ" และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี (ฟรี) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
การลงทะเบียนปิดแล้ว
ตับสดใส ใส่ใจกระเพาะ

Time & Location

25 ก.ค. 2562 19:00
www.vajiramed.org, Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University, Thanon Samsen, Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand

Share This Event